• Xiangjiang Road,Industry Zone,Hua County Henan Province ,China